Iskolánkról

Történet

A Kürt Alapítványi Gimnázium 1991-ben alakult, alapító igazgatója Herczeg Éva volt. Az iskola az azt létrehozó tanárok szabad kezdeményezéséből jött létre, ugyanakkor az indulásnál a nemzetközileg is ismert Kürt Zrt. alapító tulajdonosa, dr. Kürti Sándor is hathatósan segédkezett.

Néhány igazgatóváltás után 2013-ban dolgozta ki a Munkatársi Közösség az iskola mai működési rendjét, profilját, képzési formáit, szemléletmódját. Alternatív pedagógiai programunkat 2020-ban másodszorra is akkreditáltattuk, az ebben foglaltak szerint működünk, így vagyunk mi a Kürt, a rád szabott iskola.

Küldetésünk

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikus nevelést nyújt, ahol az iskolaközösség tagjainak, az iskola életét illető legtöbb kérdésben (a tanulás és a tanítás kérdéseiben, valamint az iskola életét irányító szabályok meghozatalában) egyenlő jogaik vannak. A szabályok betartását az iskola minden tagja feladatának tekinti. A döntések gyűléseken születnek, amelyeken az iskolaközösség tagjai vagy választott képviselői vesznek részt.

A gyűlések működése hozzájárul ahhoz, hogy a közösség tagjai megéljék: a demokrácia olyan rendszer, ahol szavuknak súlya van.

Elvünk, hogy minden kérdés ott dőljön el, ahol az adott kérdésről a legtöbb információ rendelkezésre áll, és hogy ne kerüljenek olyan döntések nagyobb közösségek döntési jogkörébe, amelyek csak kisebb közösségeket érintenek. Az hogy egy-egy kérdés hová tartozik, átgondolás és vita során dől el.

Pedagógiai program

A Kürt Alapítványi Gimnázium hagyományaira építkezve, a folyamatos megújulás alapelvét szem előtt tartva, újrafogalmaztuk küldetésünket, ezen alapuló alternatív kerettantervet készítettünk.

Két tanítási nyelvű középiskolaként a méltányosságra való törekvésünk, az ezt szolgáló tananyag-, iskola- és tanulás-tanításszervezésünk, módszertani eljárásaink szétfeszítik a hagyományos kereteket, alternatív kerettanterv készítését tették szükségessé és indokolttá.

A következőkben bemutatjuk, konkrétan mi tette szükségessé ezt a munkát. Indokaink a következő csomópontok mentén körvonalazhatóak:

1. Méltányosság
2. Tananyagszervezés
3. Iskolaszervezés
4. Tanulás-tanításszervezés
5. Módszertan

Az iskola szerkezete

A Kürt Alapítványi Gimnázium felépítése

Kürt, A Rád Szabott Iskoláért Alapítvány

Kürt A Rád Szabott iskoláért Alapítvány Kuratóriumának ülése

Időpont: április 27. kedd, 17.00-tól 18.00-ig.

Felület: zoom.

Napirendi pont: a 2020/25-ös kuratóriumi határozatban elfogadott ösztöndíjak módosítása.

Képzéseink

Angol két tannyelvű tagozat

Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 0001-es tagozat kód.

Normál gimnáziumi tagozat

Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés – 0002-es tagozat.