Munkatársaink

woman grafity

Ágoston Krisztina

agoston.krisztina@kag.hu
angol nyelv
anyanyelvi fejlesztés
művészet munkacsoport
angol munkacsoport

Bajza Laura

bajza.laura@kag.hu
elsősegély-egészségtan
rendezvényszervező
támogató munkacsoport
termesz munkacsoport

Bálint Anna

balint.anna@kag.hu
francia nyelv
mitológiák
tanulásmódszertan

Balogh Mária

takarító

Bass Judit

Benkovics Anna

benkovics.anna@kag.hu
biológia
természetismeret
felvételi bizottság
szociális bizottság
osztályfőnök (Jim Bém)
termeszek munkacsoport
woman grafity

Bessenyi Eszter

angol nyelv
biológia

Boros Zoltán

boros.zoltan@kag.hu
gazdasági vezető
központi gazdasági bizottság

Bökönyi Tamás

Budaházi Andrea

Csalami Szilvia

csalami.szilvia@kag.hu
anyanyelvi fejlesztés
dráma
művészet munkacsoport

Dan-Kiss Viktória

dkv@kag.hu
gyógypedagógus
kürttanács

Danó Zoltánné

takarítók vezetője

Didics Dénes

didics.denes@kag.hu
testnevelés
osztályfőnök (Jim Bém)
szociális bizottság
testnevelés munkacsoport
együttműködés fóruma

Dohány-Juhos Nikolett

djn@kag.hu
földrajz
történelem
kürttanács
társadalom munkacsoport

Döbrösi-Varga Judit

dvj@kag.hu
angol nyelv
együttműködés fóruma

Füzi Katalin

fuzi.katalin@kag.hu
gyógypedagógus
elsősegély-egészségtan
támogatók munkacsoport koordinátora

Gál Tamás

gal.tamas@kag.hu
demokrácia
tanulásmódszertan
osztályfőnök (11-es körzet)
támogatók munkacsoport
társadalomtudomány munkacsoport

Gaszler Alexandra

gaszler.szandi@kag.hu
angol nyelv
holland nyelv

Guba Zsuzsanna

guba.zsuzsanna@kag.hu
biológia stúdium
mindent az állatokról

Gyén-Anda Tamara

gyen.anda.tamara@kag.hu
gyógypedagógus
támogató munkacsoport

Győrössy Krisztina

gyorossy.krisztina@kag.hu
biológia
földrajz
osztályfőnök (B-KÁVÉ)
termesz munkacsoport
társadalomtudomány munkacsoport

Gyuriss Gábor

gyuriss.gabor@kag.hu
biológia
holland
komplex művészet
természetismeret
felvételi bizottság
osztályfőnök (mÁsok)
gondolkodók társasága
művészet munkacsoport
termesz munkacsoport

Házmán Noémi

hazman.noemi@kag.hu
angol célnyelvi civilizáció
angol nyelv
gondolkodók társasága
angol munkacsoport
Hegedűs Zsuzsa

Hegedűs Zsuzsa

Herceg Krisztina

herceg.krisztina@kag.hu
titkársági munkatárs

helyettesítés

Horváth Bianka

horvath.bianka@kag.hu
testnevelés
smartgym
testnevelés munkacsoport

Huhn Zsófia

huhn.zsofia@kag.hu
természetismeret
osztályfőnök (mÁv)
gondolkodók társasága
vezetőség
szakmai vezető
termesz munkacsoport

woman grafity

Jakubovics Edit

takarító

Jantász Ildikó

jantasz.ildiko@kag.hu
orosz
osztályfőnök (Chill Out Session)
együttműködés fóruma
MIDVÁL munkacsoport

Jámbor Kata

jambor.kata@kag.hu
gyógypedagógus

woman grafity

Jenei Gabriella

jenei.gabriella@kag.hu
angol
osztályfőnök (Wanna B)

Judák Anna

judak.anna@kag.hu
angol nyelv
anyanyelvi fejlesztés
osztályfőnök (Blues)
együttműködés fóruma titkára

Kacziba Klaudia

kacziba.klaudia@kag.hu
pénzügyi ügyintéző

Samia

Kahla Samia

Kerekes András

kerekes.andras@kag.hu
gondnok-karbantartó

Kécza András

kecza.andras@kag.hu
kreatív írás
filmelemzés

Király Gabriella

kiraly.gabriella@kag.hu
komplex művészet
kézműves kultúra
osztályfőnök (A-show)
művészet munkacsoport

Kisded Kinga

kisded.kinga@kag.hu
matematika
költségvetési bizottság
osztályfőnök (Comfort zone)
matinf munkacsoport

Kisling Zénó

kisling.zeno@kag.hu
földrajz
II. világháború csataterei
osztályfőnök (Cre-8)
társadalomtudomány munkacsoport

Kis-Rabata Tamás

Kis-Rabata Tamás

krtamas@kag.hu
etika
történelem
osztályfőnök (Cider)
együttműködés fóruma

Kocsis József

Kocsis József

kocsis.jozsef@kag.hu
anyanyelvi fejlesztés
német
komplex művészet
osztályfőnök (Chill Out Session)
művészet munkacsoport vezető

Kocsis Márta

kocsis.marta@kag.hu
kémia
matematika
osztályfőnök (Baking bread)

Kovács Krisztina

gazdasági ügyintéző

Könczöl Csaba

konczol.csaba@kag.hu
angol
osztályfőnök (Wanna B)
együttműködés fóruma

Kun Ágnes

Kuti István

kuti.istvan@kag.hu
informatika
programozás

Láncziné Ferencz Lilla

portás