Szociális pályázatok

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolánknak fizetendő alapítványi hozzájárulás összegéből indokolt esetben szociális könnyítés igényelhető. A könnyítés igénylésének módja az alábbi adatlap hiánytalan kitöltése (ebben igény esetén segítséget nyújtunk), valamint az adatlap kinyomtatott, aláírt példánya és a szükséges dokumentáció eljuttatása az iskola titkárságára.

Arra biztatunk mindenkit, hogy tartós vagy átmeneti nehéz élethelyzet esetén ne habozzon könnyítést igényelni! Ugyanakkor kérjük, indokolatlan esetben ne nyújtsanak be pályázatot, hiszen a gimnázium költségvetésének elengedhetetlen részét képezi az alapítványi hozzájárulás, melynek összegét alapos megfontolást követően szorítottuk a szükséges minimumra.

A pályázat jogvesztő leadási határideje 2021. július 31. A meglévő, korábbi pályázat nem újul meg automatikusan, minden tanévben ismételt kitöltésre van szükség.

Az elbírálás eredményéről 2021. augusztus 20-ig határozat születik, melyet a megadott email címre küldünk el. Az esetleges fellebbezéseket kérjük, a határozat kiküldésétől számított 15 napon belül küldjék el a szocbiz@kag.hu email címre. Fellebbezés esetén automatikusan családlátogatásra és személyes beszélgetésre kerül sor, amennyiben ez korábban nem történt meg.

A család jelentősen megváltozó anyagi helyzete tanév közben indokolhatja a pályázat soron kívüli benyújtását.

A pályázó kiemelt felelőssége az adatlap minél pontosabb és részletesebb kitöltése, hogy a tanuló anyagi helyzetéről és életkörülményeiről a Szociális Bizottság minél teljesebb képet kaphasson.

Valótlan adatközlés, és a kérelem megítélése szempontjából fontos információk visszatartása a pályázatból való kizárást von maga után. A valótlan adatközléssel szerzett támogatást vissza kell téríteni.

Az adatlap bizonyos (IGAZOLÁS SZÜKSÉGES) felirattal ellátott kérdéseinél adott válaszokat csak 3 hónapnál nem régebbi, aláírt igazolással alátámasztva tudjuk figyelembe venni. A Szociális Bizottság a nem jelölt kérdések esetén is kérhet igazolásokat, ha azt az elbírálás szempontjából indokoltnak tartja.

Az adatlap kitöltésével a pályázó vállalja az esetleges családlátogatás lehetőségét.

Kérdéseiket, észrevételeiket a szocbiz@kag.hu email címre várjuk!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság