Szociális Bizottság

Szociális Bizottság tagjai

Benkovics Anna

Szociális Bizottság
benkovics.anna@kag.hu
biológia angolul
természetismeret angolul
természetismeret magyarul
osztályfőnök (JIM BÉM)
Termeszek Munkacsoportvezető

Didics Dénes

Szociális Bizottság
didics.denes@kag.hu
testnevelés
osztályfőnök (JIMBÉM)
a Testnevelés Munkacsoport vezetője
az Együttműködés Fóruma tagja

Az iskolánknak fizetendő alapítványi hozzájárulás összegéből indokolt esetben szociális könnyítés igényelhető. A könnyítés igénylésének módja az alábbi adatlap hiánytalan kitöltése, amiben igény esetén segítséget nyújtunk, valamint az adatlap kinyomtatott, aláírt példánya és a szükséges dokumentáció eljuttatása az iskola titkárságára.

Minden hónap 15. napjáig leadott pályázatra határozat születik, mely a leadás időpontját követő hónaptól lesz érvényes. A meglévő, korábbi pályázatot nem lehet megújítani, minden esetben ismételt kitöltésre van szükség. A nyári pályázási időszakban leadott pályázatokat ezzel a rendkívüli kérvénnyel nagyon indokolt esetben tudjuk csak felülbírálni.

Arra biztatunk mindenkit, hogy tartós vagy átmeneti nehéz élethelyzet esetén ne habozzon könnyítést igényelni! Ugyanakkor kérjük, indokolatlan esetben ne nyújtsanak be pályázatot, hiszen a gimnázium költségvetésének elengedhetetlen részét képezi az alapítványi hozzájárulás, melynek összegét alapos megfontolást követően szorítottuk a szükséges minimumra.

Az elbírálás eredményéről határozat születik, melyet a megadott email címre küldünk el. Az esetleges fellebbezéseket kérjük, 15 napon belül küldjék el a szocbiz@kag.hu email címre. Fellebbezés esetén automatikusan családlátogatásra és személyes beszélgetésre kerül sor.

A pozitív elbírálásban részesülőknek majd nyilatkozatot kell tenniük az esetlegesen megváltozott anyagi helyzetükről. Ennek leadási határideje a kiküldött határozatokban kerül majd megállapításra. Ezt a nyilatkozatot személyesen, az iskola titkárságára kell leadni. A határidő elmulasztása a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A pályázó kiemelt felelőssége az adatlap minél pontosabb és részletesebb kitöltése, hogy a tanuló anyagi helyzetéről és életkörülményeiről a Szociális Bizottság minél teljesebb képet kaphasson.

Valótlan adatközlés, és a kérelem megítélése szempontjából fontos információk visszatartása a pályázatból való kizárást, valamint jogi következményeket vonhat maga után. A valótlan adatközléssel szerzett támogatást vissza kell téríteni.

Az adatlap “IGAZOLÁS SZÜKSÉGES” felirattal ellátott kérdéseinél adott válaszokat csak 3 hónapnál nem régebbi, aláírt igazolással alátámasztva tudjuk figyelembe venni. A Szociális Bizottság a nem jelölt kérdések esetén is kérhet igazolásokat, ha azt az elbírálás szempontjából indokoltnak tartja. Az adatlap kitöltésével a szülő vállalja az esetleges családlátogatás lehetőségét.

Kérdéseiket, észrevételeiket a szocbiz@kag.hu email címre várjuk!

Nyilatkozat a 2020/2021-es tanév első félévében sikeresen pályázó, szociális támogatásban részesülő családok anyagi helyzetéről itt elérhető.