Kürttanács

A Kürttanács az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma, legfelsőbb döntéshozatali szerve. A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja – diák, szülő, tanár – delegálhat képviselőket. Ülésein az egyes csoportok egyenlő arányú szavazati joggal rendelkeznek. A Kürttanács tagját csak a delegáló csoport hívhatja vissza.

Tagja osztályonként egy-egy tanuló és egy-egy szülő. A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választott két tagból és a felelős vezetőből, a Kürttanács titkárából tevődik össze. Tagja továbbá az iskolavezető. A diákképviselőket osztályának tagjai választják, a szülői képviselőket a szülői osztályértekezlet.

A Kürttanács köteles az iskolapolgároknak vagy azok csoportjainak előterjesztéseit, javaslatait érdemben megvizsgálni, azokról dönteni. A képviselők kezdeményezhetik rendkívüli ülés összehívását is. Az ülések és azok jegyzőkönyvei nyilvánosak; napirendjüket és vitaanyagait az adott ülés előtt a Kürttanács titkára a Diákönkormányzatnak is elküldi.

A Kürttanácsnak döntési joga van minden nem szakmai, nem pedagógiai, nem költségvetési kérdésben. Azt, hogy egy adott ügy pedagógiai, szakmai, vagy költségvetési kérdés-e, a Kürttanács maga dönti el.

Dönt az adományozható iskolai díjak köréről, illetve a díjazottak személyéről. Kutatja a megvalósítható projekteket, szülői és diák ötletek alapján, formálja az iskolai életet. Együttműködik az iskola testületeivel.

Véleményezési joga van stratégiai jellegű pedagógiai-szakmai kérdésekben, az iskola értékelési rendszerének kérdésében, illetve az Együttműködés Fóruma működésének alapelvei tekintetében.

Munkáját az SZMSZ szabályozza.

Következő KT ülés

A következő Kürttanács ülés időpontja: 2021. 10. 20. 16:30-19:30

Helyszín: A2-es terem 

Elérhetőségeink

A KT titkára: Matolcsy Attila – matolcsy.attila+kt@diak.kag.hu

Az összes KT tag: kt@kag.hu

Teljes képviselők listája hamarosan felkerül!