Kürttanács

A Kürttanács az iskolapolgárok csoportjainak képviseleti fóruma, legfelsőbb döntéshozatali szerve. A Kürttanácsba az iskolapolgárok három csoportja – diák, szülő, tanár – delegálhat képviselőket. Ülésein az egyes csoportok egyenlő arányú szavazati joggal rendelkeznek. A Kürttanács tagját csak a delegáló csoport hívhatja vissza.

Tagja osztályonként minimum kettő tanuló és kettő szülő. A diákképviselőket osztályának tagjai választják, a szülői képviselőket a szülői osztályértekezlet. A tanári oldal a Munkatársi Közösség által választott tagokból áll, valamint az iskolavezetőből. A Kürttanács titkárát pályázat alapján választja a Kürttanács. 

A Kürttanács köteles az iskolapolgároknak vagy azok csoportjainak előterjesztéseit, javaslatait érdemben megvizsgálni, azokról dönteni. A képviselők kezdeményezhetik rendkívüli ülés összehívását is. Az ülések és azok jegyzőkönyvei nyilvánosak; napirendjüket és vitaanyagait az adott ülés előtt a Kürttanács titkára a Diákönkormányzatnak is elküldi.

A Kürttanácsnak döntési joga van minden nem szakmai, nem pedagógiai, nem költségvetési kérdésben. Azt, hogy egy adott ügy pedagógiai, szakmai, vagy költségvetési kérdés-e, a Kürttanács maga dönti el.

Dönt az adományozható iskolai díjak köréről, illetve a díjazottak személyéről. Kutatja a megvalósítható projekteket, szülői és diák ötletek alapján, formálja az iskolai életet. Együttműködik az iskola testületeivel.

Véleményezési joga van stratégiai jellegű pedagógiai-szakmai kérdésekben, az iskola értékelési rendszerének kérdésében, illetve az Együttműködés Fóruma működésének alapelvei tekintetében.

Munkáját az SZMSZ szabályozza.

Következő KT ülés

A következő Kürttanács ülés időpontja: 2021. 10. 20. 16:30-19:30

Helyszín: A2-es terem 

Elérhetőségeink

A KT titkára: Matolcsy Attila – matolcsy.attila+kt@diak.kag.hu

Az összes KT tag: kt@kag.hu

A képviselők listája nem teljes, mivel adminisztratív okokból nem mindenkit tüntethetünk fel. Az érintett tagok szavazhatnak, a KT dokumentum szavazótábláján szerepelnek.

Tanár

Dan-Kiss Viktória
Dohány-Juhos Nikolett
Molnár Lajos
Richardné Kincses Adrienne
Zemen Anna

Diák

Alföldy Levente – Cre-8
Bába Kristóf Dániel – Baking Bread
Bory Attila – Night Watch
Cabrera Martin – Chill Out Session
Dringó-Dobóczy Sára – Blues
Erényi Bence – Comfort Zone
Harmati Dávid – mÁv
Hock Nándor – B-Kávé
Kanyár Szófia – Blues
Kollin Ferenc – Blues
Koma Mihály – mÁv
Komáromi Ervin – Blues
Lisztes Vince – Arany Ások
Lukács Lázár – mÁv
Matolcsy Attila – Jim Bém
Őrhalmi Dóra Lili – 11-es Körzet
Papp Dávid – Chill Out Session
Sáránszki Vince – mÁv
Schlachtovszky Róbert – Night Watch
Sütő Botond – Cre-8
Szabó Barnabás – Comfort Zone
Szalai Brúnó – Á-show
Szűts Péter – B-Kávé
Váradi Simon – Comfort Zone

Szülő

Alföldy Gábor – Cre-8
Berki Adrienn – mÁv
Bogdán Lilla – A-Show
Buday Kollárik Tímea – A-Show
Buday Sebestyén – A-Show
Dabóczy Ilona – Blues
Erényi Krisztina – mÁv
Frischfeld Mónika – JimBém
Harangozó Csaba – Cre-8
Karászi Éva – Arany Ások
Paál Rita – JimBém
Pálmaffy Barbara – Comfort Zone
Pásztor Andrea – Baking Bread
Pordán Lilla – Comfort Zone
Singh Gyöngyvér – Night Watch
Tombor Zoltán – B-Kávé