Gondolkodók Társasága

“A Kürt Gimnázium fejlesztő vezető testülete. Tagjait a Munkatársi Közösség választja meg a pedagógusok közül. […] Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti előzetesen részvételi szándékát, erről a Gondolkodók Társasága az előző ülésén dönt. […] A Munkatársi Közösség elé kerülő stratégiai szintű előterjesztések gazdája. A nem stratégiai pedagógiai-szakmai kérdésekben dönt. Elfogadja a tantárgyak alapvető tartalmát és működését meghatározó koncepciókat. Elfogadja a tantárgyak éves programját. Dönt a szakkörök, a fakultáció éves tervéről.” (Részlet az SZMSZ-ből)

Tagjai a 2020/2021-es tanévben:

Gyuriss Gábor – választott tag,
Házmán Noémi – választott tag,
Huhn Zsófia – kötelező tag,
Majoros-Geréby Ádám – választott tag,
Micskó Róbert – kötelező tag,
Molnár Lajos – kötelező tag,
Nagy Irén – választott tag
Omischl Ferenc – választott tag,
Perge Gergely – kötelező tag,
Schmidt Dávid – választott tag,
Sváb Ágnes – kötelező tag,
Szabó Emese – választott tag,
Takács Sándor – választott tag.

Elérhetőségük: gt@kag.hu