Felvételi, átjelentkezés

Felvételi hírek

Felvételi űrlap

Kedves Szülők!Amennyiben gyermekük az intézményünkben szeretné középiskolai tanulmányait megkezdeni a 2022/2023-as tanévben, kérjük, töltsék ki a...

Maszkviselés

Kedves Iskolapolgárok, Kedves Vendégeink! Felhívjuk figyelmeteket, hogy mindannyiunk egészsége védelmében november 9-én és november 18-án a nyílt...

Nyílt napok

Iskolánk nyílt napokat szervez, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Jelentkezés a nyílt napokra: az aktuális időpont előtti héten. A...

Kürt – A Rád szabott iskola

A Kürt Alapítványi Gimnázium demokratikusan működő, széles értelemben vett befogadó, gyermekközpontú iskola, ahol

 • az iskolapolgárok egymást inspirálva együttműködnek közös céljaik kialakításában és elérésében;
 • a közösséget és annak munkáját kreativitás, hatékonyság, konstruktivitás, sokszínűség, az új módszerek alkalmazása és a szabad, önálló gondolkodás jellemzi;
 • célunk segíteni a személyiség sokoldalú kibontakozását;
 • biztosítjuk a felkészülést a felsőoktatás kihívásaira;
 • maximálisan figyelembe vesszük az életkori igényeket, sajátosságokat;
 • a terhelés arányos, egyénre szabott;
 • egyaránt fontosak a tanórák és a tanórán kívüli történések;
 • közös hagyományokat őrzünk és teremtünk;
 • derűsen és pozitívan állunk a mindennapokhoz, hogy a közösen végzett tevékenység örömteli legyen;
 • ajtókat nyitunk a világra, amelyeken önálló, és így is gondolkodó, kreatív, szabad és boldog fiatal felnőttek lépnek majd be.

Képzési formák

Magyar-angol két tanítási nyelvű, 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 0001-es tagozat kód

 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
 • nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 1 óra tanulásmódszertan
 • 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv-óra a diákok választása szerint (jelenleg: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol)
 • választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9-10. évfolyamon (heti 4 órában)
 • angol nyelven oktatott tantárgyak (angol célnyelvi civilizáció, földrajz, matematika, természetismeret)
 • 9-10. évfolyamon angol nyelv emelt óraszámban, anyanyelvi tanárral is
 • választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9, 10. évfolyamon (heti 4 órában)

Angol nyelvi előkészítő évfolyamú 1+4 évfolyamos, magyar nyelvű gimnáziumi képzés – 0002-es tagozat kód

 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 17 angol óra tudásszint szerinti csoportban
 • nyelvi előkészítő évfolyamon készség- és képességfejlesztés
 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 2 informatikaóra
 • nyelvi előkészítő évfolyamon heti 1 óra tanulásmódszertan
 • 9-10. évfolyamon heti 4, 11 évfolyamon 2 második idegennyelv-óra a diákok választása szerint (jelenleg: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol)
 • választható tárgyak a nyelvi előkészítő, 9, 10. évfolyamon (heti 4 órában)

  Amiért érdemes minket választani

  • A (tovább)tanulás segítése
   • Alternatív pedagógiai program, akkreditált kerettanterv
   • Epochák, projektek, témahetek, komplex tárgyak, szöveges értékelés
   • Fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus
   • Az angol mellett bármilyen második idegennyelv választható (jelenleg dán, francia, kínai, holland, japán, német, olasz, orosz, spanyol, de a diákok igényei szerint bővülhet a lista)
   • Kis létszámú fakultációk, sokféle csoportbontás, választható sportágak testnevelésből, tömbösített testnevelés
   • Magas a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diákok aránya a két tanítási nyelvű képzésben
   • A diákok képességeinek aktuális állapotára, személyiségére szabott oktatás és nevelés (egyéni fejlesztési terv)
   • A továbbtanulók aránya 90% fölötti
   • Differenciált tevékenységformák
   • Egyéni konzultációs és fejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás
   • Háromoldalú testületek (diákok, szülők, felnőtt munkatársak): Kürttanács, Együttműködés Fóruma
   • Igény szerint emelt szintű érettségi előkészítők bármely tantárgyból
   • Kiemelten kezeljük a „ki tanul, kit tanítunk?”; a „hogyan tanul, hogyan tanítunk?” elveket.
   • Kötetlen, családias légkör, partnerközpontú, szolgáltató szemlélet
   • Mentorrendszer
   • Minden évfolyamon radikálisan csökkentett kötelező óraszám, így széles választási lehetőség
   • Minden osztályt osztályfőnökök párosa vezet, gondoz
   • Nem magas osztálylétszámok
   • Nyelvvizsgával az összes végzős 85%-a rendelkezik
  • Tanórán kívüli programok
   • Szakkörök (absztrakt és szürreális művészet, dánszakkör, döbbenetes fociélmény, drámairodalom olvasókör, hardcore biológia, informatika OKTV-re felkészítő, jógaszakkör, kémiai kísérletek, kínai szakkör, koreai szakkör, kórus, kosárlabda, kreatív drámajáték, küzdősport, masszázs -és manuálterápia, matematika korrepetáló szakkör, mennyei ízek – vegán főzőszakkör, német szakkör, olasz társalgás, röplabda, sci-fi olvasókör, történelmi filmklub, túraszakkör, ultimate frizbi, versolvasás-versírás, vitaszakkör, zenekar)
   • Házi vetélkedők, tehetséggondozási programok
   • Színes programok egész évben: gólyatábor, sítábor, biciklitúra, gyalogtúra, vízitúra, matekos tábor, iskolakarácsony, osztálykarácsony, témahetek (nyelvi hét, természettudományi, társadalomtudományi és pályaválasztási témahét)és témanapok (demokrácianap, filozófia világnapja, klíma- és egészségnap, Kürti Party, kürtös nyelvi parádé, kürtszülinap, művészeti fesztivál, pí-nap, sportnap, természetismereti projektnap, tolerancianap)
   • Osztálykirándulások (év elején és év végén is)

  A 2022/23-as tanév fontos dátumai

  Központi írásbeli felvételi

  Területei: magyar nyelv és matematika

  Időpontja: 2022. január 22.

  Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 27.

  Jelentkezés központi írásbeli felvételire

  A központi írásbeli felvételit bármelyik iskolában, így nálunk is meg lehet írni.

  Jelentkezni a titkárságon leadott jelentkezési lappal lehet.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  Határidő: 2021.december 3.

  Kérvény

  A szakértői vélemény figyelembe vételéről szóló, illetve speciális írásbeli vizsgakörülményeket igénylő szülői kérvényről érdeklődjenek a titkárságon.

  Kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében.

  Benyújtási határidő: az írásbelire jelentkezéssel együtt.

  Szóbeli

  A jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgánkon kell részt venniük, mely vizsga egy kötetlen beszélgetésből és egy csoportos feladatból áll. A felvételi során nem a tárgyi szaktudást, hanem a diák együttműködését, motivációját figyeljük.

  Időpontja: 2022. február 28 – március 4.

  Amennyiben gyermekük az intézményünkben szeretné középiskolai tanulmányait megkezdeni, kérjük, töltsék ki a következő űrlapot legkésőbb 2022. február 10-ig. https://forms.gle/Qi8VyrgZ3r3TRLtu6
  Ha gyermekük bármilyen szakértői véleménnyel rendelkezik, annak másolatát az űrlap megfelelő helyén feltölteni szíveskedjenek.

  Kérdését küldje el nekünk emailben a felveteli@kag.hu címre.

  Nyílt napok
  Jelentkezés a nyílt napokra: az aktuális időpont előtti héten.
  A 2021/2022-es tanévben az alábbi időpontokban várjuk Önöket nyílt napjainkon:
  • 2021. november 9,
  • 2021. november 18,
  • 2022. január 19.

  A nyílt napokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
  A regisztrációs felület a novemberi nyílt napokra 2021. november 2-án nyílik meg, itt, a honlapon, a hírek között.
  A nyílt napok menetrendje mindhárom napon a következő:

  • 1. óra (8:30-9:15): Molnár Lajos iskolavezető tájékoztatója
  • 2. óra (9:30-10:15): első nyílt óra
  • 3. óra (10:30-11:15): második nyílt óra
  • 4. óra (11:30-12:15): harmadik nyílt óra

  Mindhárom nyílt óra alatt, valamint 12:45 után előzetes regisztráció alapján egyéni konzultáció kérhető fejlesztő pedagógusainkkal, iskolapszichológusainkkal.

  Molnár Lajos iskolavezető november 9 és november 18-i tájékoztatója

  Gyakran Ismételt Kérdések

  1. Hány évfolyamos az iskola?

  Iskolánk 5 évfolyamos, a 0. év a nyelvi előkészítő év. Ez az év is kötelező.

  2. Hány osztály van egy évfolyamon?

  Egy évfolyamon 3 osztály van, 28-30 tanulóval és két osztályfőnökkel.

  3. Milyen órák vannak a nyelvi előkészítős évfolyamon?

  Van 17 angolóra, ebből legalább egyet anyanyelvi tanár tart. Ezen kívül van anyanyelvi fejlesztés, informatika, matematika, osztályidő, tanulásmódszertan, testnevelés és választható tárgyak.

  4. Milyen választható tantárgyak vannak?

  Nagyon nagy a választék, hogy minden diákunk tudjon olyat választani, ami őt a legjobban érdekli; a II. világháború csataterei, angol irodalom, angol világ, az ember, bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba, biológia stúdium, csillagászat, dalszövegek elemzése, demokrácia, dráma, elsősegély-egészségtan, etika, Európai Unió-s ismeretek, filmek elemzése, filozófia, fizika stúdium, grafika, hagyományaink, hétköznapi tudományok, improvizáció, JAM, kémia stúdium, kézműves kultúra, kis angol nyelvészet, kortárs irodalom, környezet- és természetvédelem, kreatív írás, kultúra, mindent az állatokról, mitológiák, multimédia, művészet, önismeret, pedagógia, politikatudomány, programozás, pszichológia, retorika, sakktika, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), szaknyelv, tengerbiológia, természet, üzleti angol, világirodalom, világvallások, webfejlesztés, zene. A tantárgyak közül legalább kettőt, legfeljebb hármat kell választania a tanulónak a nyek-9-10. évfolyamokon. 11. és 12. évfolyamon a diákok elsősorban az érettségire felkészítő fakultációk közül választhatnak.

  5. Van-e osztályozás?

  Nincsen. Százalékban kapják a gyerekek az értékelést. Az e-naplóban a szülők is láthatják a beírt eredményeket. Év végén az eredmények alapján kapnak viszont év végi jegyet.

  6. Mit jelent a két tanítási nyelvű tagozat?

  A „kéttanosok” angolul tanulják a földrajz, a matematika és a természetismeret tantárgyakat, illetve 11. és 12. évfolyamon az angol célnyelvi civilizációt. Ezekből a tárgyakból angolul érettségiznek. Ha az angol emelt szintű érettségit 5-re teljesítik további két tantárgyból tett angol nyelvű érettségi mellett, felsőfokú nyelvvizsgát kapnak.

  7. Csak kicsit vagy egyáltalán nem tud angolul a gyermek, az baj?

  Egyáltalán nem. A tanulók a felvételüket követően írnak egy angol besoroló tesztet, ami alapján 7, egyenként 11-13 fős csoportba osztjuk őket a tudásszintjük alapján, így mindenki a számára legmegfelelőbb ütemben tud fejlődni.

  8. Más nyelvet is lehet tanulni a Kürtben?

  Sőt, 9. évfolyamtól kötelező! A paletta széles, gyakorlatilag bármit lehet tanulni, amit a gyerekek szeretnének, a 9-11. évfolyamon. Jelenleg az alábbi nyelvek közül választhatnak: dán, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol. Igény szerint olyan nyelvi csoportot is indítunk, amit egyelőre/eddig nem tanítottunk az iskolában.

  9. A gyerekem kicsit nehezen ír/olvas/ül nyugodtan…. Érheti bármiféle hátrány emiatt a Kürtben?

  Befogadó iskola vagyunk. Ennek egyik nagyon fontos elemeként a Támogató Munkacsoport tagjai (fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológusok) segítik a gyerekek fejlődését, illetve a pedagógusok munkáját.

  10. Szeretném megnézni, milyen módon folyik az oktatás a Kürtben. Lehetséges ez?

  Természetesen! Írjon egy emailt az atjelentkezes@kag.hu címre, szervezünk Önöknek egy iskolalátogatós napot a kért órákra.

  11. A gyermekem egy másik iskolából szeretne átjelentkezni a Kürtbe, ez hogyan lehetséges?

  Töltsék ki az Átjelentkezési kérelem űrlapját a Felvételizőknek, átjelentkezőknek menüpont alatt. Jelenleg minden osztályunk maximális létszámmal működik. Ha az adott évfolyamon nincsen éppen szabad hely, akkor felajánljuk a várólistát, mint lehetőséget. Amennyiben lesz felszabaduló hely, meghívjuk a családot egy személyes beszélgetésre az átjelentkezési folyamat elindítása kapcsán.

  Átjelentkezési kérelem

  Kérjük, átjelentkezési kérelmét az alábbi űrlap kitöltésével küldje el nekünk: https://forms.gle/wa2JV8pVL5JznLa86

  Az űrlap kitöltése nem jelenti az automatikus átvételt. Amennyiben van szabad hely az adott évfolyamon, az űrlapot kitöltő átjelentkezőkkel felvesszük a kapcsolatot.

  Elérhetőség

  Benkovics Anna

  Gyuriss Gábor

  A Felvételi Bizottság elérhetősége: felveteli@kag.hu

  Átjelentkezéssel kapcsolatos kérdéseiket küldjék az atjelentkezes@kag.hu címre.

  A felvételi rendszere a Kürtben

  Kedves Érdeklődők!

  A csatolt dokumentumban olvasható mindaz az információ, amit a legutóbbi nyílt napon, a tájékoztatón elhangzott.

  Szeretettel várunk mindenkit a felvételi előkészítőnkre, a nyílt napjainkra (“Minden nap nyílt nap”), illetve természetesen a felvételinkre.

  Üdvözlettel a Kürt valamennyi iskolapolgára nevében,

  Molnár Lajos
  iskolavezető

  Segíthetünk?

  A gyorsabb megoldás

  Kérlek válaszd ki a számodra legmegfelelőbb opciót az alább látható témák közül.

  Ha tantárgyakkal kapcsolatos konkrét kérdésed van, fordulj közvetlenül tanárainkhoz!

  Ha keresel egy dokumentumot, itt letöltheted.

  Ezen az oldalon találod a legtöbb információt.

  Itt találod a legfrissebb híreket, eseményeket.

  Itt eléred az iskolai eredményeidet és a tanórákkal kapcsolatos változáskról is itt értesülhetsz.

  Ha mégsem találod kérdésedre a választ, töltsd ki az űrlapunkat.

  Kontakt információ

  Ez a kontakt form a felveteli@kag.hu email címre küldi ki üzeneted.